LOGO-agraf-kolor

PROJEKTUJEMY

I DORADZAMY TECHNICZNIE

Wsparcie

Na każdym etapie inwestycji, od przygotowania do końca realizacji optymalizuje ryzyko

Rzetelność

Wykonanej dokumentacji gwarantuje sprawną realizację na budowie

Technologie 3D

Wdrażanie nowych technologii optymalizuje nakłady inwestycyjne oraz czas inwestycji

Łączymy projektowanie z zarządzaniem inwestycją

FIRMA AGRAF prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu kładąc nacisk na elastyczność rozwiązań i otwarte podejście do problemów pojawiających się podczas procesu inwestycyjnego. Doświadczenia zdobyte w ramach projektowania, wykonywania i zarządzania inwestycjami pozwala nam podchodzić do projektowania nie tylko od strony technicznej, ale także ekonomicznej i harmonogramowej.

PRACUJEMY W ŚRODOWISKU 3D: Tekla, Archicad, AllPlan. Koordynacja modeli 3D w fazie projektowej pozwala na szybkie, sprawne i bezkolizyjne prowadzenie instalacji na obiekcie, co znacząco obniża koszty Inwestycyjne. Dla obiektów istniejących, po uprzednim wykonaniu skaningu 3D obiektu, znacząco zredukowany jest czas odstawienia instalacji na cele modernizacyjne – wykonana wcześniej dokumentacja 3D w oparciu o stan aktualny
na obiekcie pozwala zaprojektować nowe elementy dla istniejących już instalacji
bez późniejszych przeróbek na obiekcie.

Zdobyte certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzają profesjonalizm świadczonych przez nas usług.

Dlaczego z nami?

  • Łączymy projektowanie z zarządzaniem inwestycją
  • Stosujemy otwarte podejście do problemów i elastyczność rozwiązań
  • Postawiliśmy na najlepszych: zespół doświadczonych projektantów wywodzących się z różnych gałęzi przemysłu
  • Opracowujemy wielobranżową dokumentację projektową, z pełnieniem funkcji generalnego projektanta
  • Rozumiemy problemy realizacyjne na budowie
  • Mamy partnerskie podejście do Klientów

Zakres naszych usług jest

REALIZOWANY ZAWSZE w odniesieniu do realnych i rzeczywistych problemów na budowach

PROJEKTOWANIE

Przygotowanie i przeprowadzenie wielobranżowego procesu projektowego dla inwestycji przemysłowych i energetycznych, pełnienie funkcji generalnego projektanta

NADZÓR INWESTORSKI

Kierowanie budowami i nadzór inwestorski realizacji obiektów budownictwa przemysłowego i energetycznego

DORADZTWO

Doradztwo techniczne z zakresie przygotowania i weryfikacji specyfikacji technicznych do zamówień, w tym doradztwo przy przygotowaniu postepowań publicznych

ODBIORY

Prowadzenie odbiorów jakościowych i technicznych na obiektach oraz wytwórniach konstrukcji lub urządzeń

INŻYNIERING WSTECZNY

Skaning 3D, odtworzenie dokumentacji istniejących obiektów i opracowanie modeli 3D

Zrealizowane przez nas prace projektowe

Przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu projektowego dla inwestycji przemysłowych i energetycznych

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

 

Zdobyte certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzają profesjonalizm świadczonych przez nas usług.

O Zespole

Nasz zespół zbudowany z doświadczonych projektantów branży przemysłowej i energetycznej świadczy usługi w zakresie projektowania i doradztwa technicznego, kompleksowych prac specjalistycznych, z dużym zrozumieniem problemów realizacyjnych na budowie.

Kontakt